12/11/09

- Πόσες μέρες είσαστε σε απεργία πείνας; - Τέσσερεις άνθρωποι είναι για περίπου 21 ημέρες. Εγώ ξεκίνησα 4 ημέρες μετά από τους υπόλοιπους, για μένα εhttp://iranianrefugeesfromtipf.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: