15/2/09

Μόνο μετρητά!!!

παρατηρήθηκαν περίεργα κρούσματα......

Αναγκάζομαι να εξηγηθώ για να μην παρεξηγηθώ!!!

Δέχομαι μόνο μετρητά !!!!!!!!!!!!!