17/9/09

Ο σύντροφος - Τσέτουλας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: